logo.gif - 9055 Bytes
Hjem | Hva er AHW? | AHW vedtekter | AHW Sekretariat | Arkiv | Kontakt oss | English 22/04/2019
AHW PROGRAM 2005AHW
PROGRAM
2005
ARTIST PROFILERARTIST PROFILER
PRESSEOMTALEBILLETTER
BILDERMEDIA
HISTORIE & HELTERBILDER
AFRIKANSKE ORGANISASJONERKONTAKT OSS


Afrikan History Week (AHW) er en kulturell stiftelse som arrangerer ulike aktiviteter med fokus på kultur, historie, identitet og livskvalitet. Hovedaktiviteten er en årlig kulturfestival med en ukes program som inneholder et bredt spekter av temaer og uttrykksformer. AHW’s første store kulturfestival, “Synlig-Usynlig”, vil gå av stabelen 1.-9. april 2005.

FORMÅL

Afrikan History Week vil ha som formål å belyse og presentere ukjente og fortidde deler av afrikansk historie. AHW ser det som en utfordring å bruke utradisjonelle virkemidler for å få frem et budskap til et urbant, moderne og kresent publikum. Arrangementene vil presentere afrikanske kunstnere som synliggjør Afrikas mektige og ukjente fortid, og som sprenger grensene for vanlige oppfatninger av afrikansk historie og kultur. Gjennom dette er intensjonen å skape en følelse av stolthet i det afrikanske miljøet, og samtidig en bevisstgjøring ellers i det norske samfunnet.

BAKGRUNN

AHW-festivalen er inspirert av liknende arrangementer i afrikanske miljøer internasjonalt. Den afrikansk-amerikanske historikeren og pedagogen Carter G. Woodson (1875-1950) (hyperlink til: www.cartergwoodson.com) bidro til å grunnlegge Black History Month på begynnelsen av 1900-tallet. Arrangementet, med fokus på både kulturell og akademisk læring finnes i dag som en årlig aktivitet i en rekke land, bl.a. Canada, Jamaica, Sør-Afrika, England, Tyskland og Frankrike. Både de afrikanske miljøene og lokale myndigheter er involvert i finansiering og gjennomføring av aktivitetene.

SANKOFA (logo)

AHW’s logo bruker Sankofa-symbolet; En fugl som snur seg bakover og plukker opp et korn. Sankofa er et Adinkra-symbol uviklet av Ashanti- og Gyaman nasjonene i vest Afrika som direkte oversatt betyr ”Gå tilbake og plukk det opp”. Uttrykket beskriver betydning av å kjenne sin historie.

KONSEPT

Selv om den generelle oppfatningen av afrikansk kultur og historie i Norge etter hvert har blitt noe mer nyansert, råder fortsatt mange myter og en generell uvitenhet. Media fremstiller Afrika først og fremst som et kontinent preget av fattigdom, sykdom og nød, og afrikanere som passive ofre og mottakere av vestlig bistand. I tillegg til dette omhandler norsk skolepensum en meget begrenset del av Afrikas historie. Dette gir et skjevt og unyansert bilde som fører til en generell oppfatning om at afrikanere har lite å være stolte av.

Afrikanske kulturelle uttrykksformer representerer læring, videreformidling, kritisk analyse og kreativitet. Det er viktig å fokusere på disse elementene nå som afrikansk kultur ofte blir sett kun som et eksotisk innslag som ikke har dypere innhold eller er relevant for dagens problemstillinger. Det er også viktig å etablere arenaer hvor afrikanere som bor i Norge – og representerer et stort mangfold når det gjelder kunstneriske tradisjoner, musikalske talenter og kulturell bakgrunn – synliggjøres og introduseres for et større publikum.

SYNLIG-USYNLIG

I dag bor det mer enn 40.000 mennesker med afrikansk bakgrunn i Norge. Allikevel er miljøet lite synlig og svært underrepresentert i offentlige sammenhenger. Tittelen “Synlig-Usynlig” tar utgangspunkt i at afrikanere forblir “usynlige” når det gjelder representasjon og deltakelse i offentlige sammenhenger. Samtidig er det stor interesse for uttrykksformer som har røtter i afrikanske tradisjoner. Afrikanere – inkludert viktige, afrikanske kunstnere – har bodd i Norge i mange år, men det råder en oppfatning om at “afrikanere kom hit i går”. Med tittelen ønsker AHW å utfordre vanlige oppfatninger; Er virkelig afrikanere usynlige? Eller er de usynliggjort? Hva med den oppvoksende generasjon som er født i Norge – vil de også være usynlige? Hvem har ansvar for å synliggjøre? Og, på hvilken måte bidrar kunstneriske uttrykksformer til å utfordre usynligheten? Disse aspektene vil bli belyst i et internasjonalt perspektiv, med et spesifikt fokus på den norske konteksten.

Afrikansk historie forblir ukjent for de fleste. Den informasjonen som finnes anses ofte som kjedelig og uinteressant. AHW vil ta utgangspunkt i noen av de trendene som preger urban kultur og forsøke å spore deres afrikanske opphav, påvirkning og innflytelse. Deler av den afrikanske historien ligger i så mye av det vi omgir oss med daglig, men tenker vi over – eller vet vi om – denne forbindelsen? Det afrikanske har alltid vært ettertraktet, blitt kopiert og overtatt av andre, som igjen har re-introdusert kulturuttrykkene uten å oppgi opphav (for eksempel jazz, blues etc.). AHW’s målsetting er å synliggjøre historie og tradisjoner gjennom bruk av moderne uttrykk.

AFRIKA LINKS
AFRIKAN YOUTH IN NORWAY
THE R.I.S.E. PROJECT
AFRIKANERE I NORGE
GLOBAL AFRIKAN CONGRESS
KEMET PRODUCTIONS
pix.gif - 71 Bytes
Norsk KulturrådInstitusjonen Fritt OrdFEBER Konserthus og BarCosmopoliteKINGIZELATTER på Aker Bryggelins