SYMPOSIUM (paneldebatt)

Tema: Reparasjonsspørsmålet i dansk-norsk kontekst
--------------------------------------------------------------------------------
Tid:Torsdag 31. Mai Kl. 18.00
Sted: Auditorium P168, Høgskolen i Oslo (HIO), Pilestredet 48
Pris: Gratis
--------------------------------------------------------------------------------

Arrangementet inngår som en del av seminar-serien ”Burning Issues In Africa”, i samarbeid
med Lærerutdanningens Internasjonale Senter ved HIO www.lins.no og Global Afrikan Congress www.globalafrikancongress.com

Talere/innledere:

Shelley Moorhead (UVI). Menneskerettighetsforkjemper med lang erfaring i reparasjonsprosjekter. Jobber for ACCRA

Ndey Jobarthe, MBA (NO). Konsulent i kvinnespørsmål og samfinnsutvikling.

Program

1800 Velkommen. Innledning om Danmark-Norges rolle i slavehandelsen, ettervirkninger og hva reparasjonsspørsmålet dreier seg om
1830 Tale ved Shelley Moorhead om erfaringer med reparasjonsspørsmålet i samarbeid mellom US Virgin Islands og Danmark
1915 Innlegg ved Ndey Jobarteh og Ronald Craig
1945 Kaffepause
2000 Q &A med diskusjon
2050 Oppsummering og avslutning