HVA ER AHW?
Målsetting

Afrikan History Week har som formål å belyse og presentere ukjente og fortidde deler av afrikansk historie. AHW ser det som en utfordring å bruke utradisjonelle virkemidler for å få frem et budskap til et urbant, moderne og kresent publikum. Arrangementene vil presentere afrikanske kunstnere som synliggjør Afrikas mektige og ukjente fortid, og som sprenger grensene for vanlige oppfatninger av afrikansk historie og kultur. Gjennom dette er intensjonen å skape en følelse av stolthet i det afrikanske miljøet, og samtidig en bevisstgjøring ellers i det norske samfunnet.

AHW's logo bruker Sankofa-symbolet; En fugl som snur seg bakover og plukker opp et korn. Sankofa er et Adinkra-symbol som blant Ashanti- og Gyaman nasjonene i Vest-Afrika, direkte oversatt, betyr "Gå tilbake og plukk det opp". Uttrykket beskriver betydningen av å kjenne sin historie. Selv om AHW har internasjonale partnere er hovedfokus på Norge. AHW mener at økt bevissthet om historie og kultur bidrar til et sunnere samfunn, basert på likevekt og gjensidig respekt. AHW ønsker også å være en arena for å synliggjøre de mange afrikanske ressurser, talenter og fagmiljøer som finnes blant afrikanere i Norge. Den årlige kulturfestivalen "Synlig-Usynlig" retter seg mot et sammensatt publikum både når det gjelder alder, bakgrunn og interesser


>> bakgrunn