KUSH MAGAZINE

Et urbant kultur- og samfunnspolitisk magasin
-----------------------------------------------------------
Salgsteder: AHW stands på de ulike arrangementene
Pris: kr. 50
-----------------------------------------------------------

Utgivelsen inneholder artikler, intervjuer, portretter og fotoreportasjer tilknyttet undertittelen "Rettferdighet, Respekt og Representasjon". Magasinet har tidligere blitt gitt ut i 2005 og 2006. Utgaven i 2007 vil ha "migrasjon" som tematisk fokus. Bidragene er skrevet av afrikanske journalister og media-personer i Norge. Magasinet vil bidra til å videreutvikle en afrikansk-orientert diskurs i Norge og fylle et stort behov, siden afrikanske stemmer er svært underrepresentert i norske tidskrifter, litteratur generelt, samfunnsdebatt og politisk meningsutveksling. Magasinet vil være av spesiell interesse for unge og voksne med interesse for kulturelle og politiske samfunnsspørsmål, men vil også ha en presentasjonsform som vil appelere til et bredt spekter av lesere.

"Kush Magazine" vil lanseres under kulturfestivalen Afrikan History Week 2007.