INDABA FAGSEMINAR

Heldagsfag- og metode-seminar med presentasjoner og gruppearbeid
Tema: Mangfold i personalgruppa og på arbeidsplassen
--------------------------------------------------------------------------------
Tid:Tirsdag 30. mai kl. 08:30 - 1600
Sted: Røde Kors Konferansesenter
Deltakeravgift: kr. 600 / 350 inkl. lunsj og konferansepakke
Språk: De fleste presentasjonene vil foregå på engelsk. Enkelte av gruppe-diskusjonene vil foregå på norsk.

--------------------------------------------------------------------------------

Klikk her for melde deg p!

INDABA FAGSEMINAR er et årlig fagforum for teori og metode forankret i kulturforståelse. I 2005 var temaet ”flerkultur, forebygging og styrking”. I 2006 ble temaet ”Cultural Consciousness” behandlet.
I år gjentar vi suksessen fra tidligere år under temaet ”kulturelt mangfold i personalgruppen”.

TEMA: KULTURELT MANGFOLD I PERSONALGRUPPEN

Det snakkes idag mye om hvor viktig det er å skape et flerkulturelt samfunn. Og fagprofesjonene er opptatt av å presentere teorier og modeller som kan fremskynde idealet om et åpent, inkluderende og mangfoldig samfunn. Men, hvordan takler vi de flerkulturelle utfordringene innad på arbeidsplassen? Et visdomsord sier ”you cannot teach what you do not know”. Tør vi å stille selv-kritiske spørsmål? Praktiserer vi det sier innad i personalgruppen?

Årets Indaba-seminar vil inneholde presentasjoner om ulike perspektiver på utfordringer og løsninger knyttet til flerkultur, mangfold, ulikhet, diskriminering og faglig representasjon i personalgruppen. Hvordan skaper vi et representativt og balansert arbeidsmiljø, og hvordan finner vi løsninger på konflikter som oppstår? Hva fungerer i andre land? Hva kan gjøres bedre og annerledes i Norge?

INNENFRA-PERSPEKTIV

Indaba Fagseminar representerer et ”innenfra-perspektiv” hvor erfarne fagpersoner med afrikansk bakgrunn gir deltakerne et innblikk i teoretisk analyse og praktiske metoder forankret i afrikansk kulturforståelse. Innholdet er relevant og overførbart også i arbeid med andre kulturelle bakgrunner.


HVEM KAN DELTA?

Indaba-seminaret er spesielt tilrettelagt for teoretikere, praktikere og studenter innen akademia, humanistiske fag, forskning, offentlig forvaltning, skoleverk, barnevern, kultursektor, forebyggende tiltak, organisasjonsliv, fagforeninger og næringsliv.

FOREDRAGSHOLDERE

Dr. Molefi Kete Asante (US)
Dr. Asante er forsker og professor i afrikansk-amerikanske studier ved Temple University i Filadelfia. Han etablerte det første afrikansk-amerikanske doktorgrad-studiet i 1987, har forfattet mer enn 60 bøker og er ansett som en av samtidens viktigste forskere. Asante’s viktigste arbeid anses for å være hans teorier om afrosentrisme og kulturelt mangfold. Afrosentrisme introduserte et nytt paradigme innen filosofi og pedagogikk ved å etablere et distinkt, afrikansk kulturperspektiv innen fagdisipliner. Asante har vært gjesteforeleser ved en rekke universiteter og institusjoner internasjonalt og er svært anerkjent som forfatter og kritiker. Les mer om Dr. Asante’s arbeid på www.asante.net

Dr. Sandra Richards (UK)
Dr. Richards arbeider som konsulent og foreleser i pedagogikk, sosial policy og profesjonsutvikling. Hun inkluderer en rekke utradisjonelle fagdisipliner i sitt empowerment-arbeid med personalgrupper, bedrifter og enkeltindivider. Ikke minst er hun opptatt av å se sammenheng mellom kreative prosesser, healing og meditasjon i faglig og mellom-menneskelig arbeid på profesjonelt nivå. Hun har utviklet programmene ”The Journey – a journal for personal and professional development” og ”The Formula” – en modell for inkludering i praksis. Les mer om Dr. Richard’s arbeid på www.desiretoinspire.com

Dr. John Kwadwo Osei-Tutu (NO)
Dr. Osei-Tutu er førsteamanuensis ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Han underviser i afrikansk historie og verdenshistorie på historisk-filosofisk fakultet, institutt for historie og klassiske fag. Han har utført flere komplementære forskningsstudier med fokus på post-kolonial historie, menneskerettigheter, integrering og assimiliasjon. Dr. Osei-Tutu er også koordinator for fagnettverket Africa Network Norway (ANN).


0800-0830 Registrering
0900 Åpning og introduksjon
0930 Presentasjon ved Dr. Sandra Richards
”Cultural empowerment – how to ensure that diversity becomes a strength for mutual growth?”
1100 Kaffepause
1115 Kulturelt innslag
1130 Presentasjon ved Dr. Molefi Kete Asante
”Location and representation – diversity as co-existing realities or one common platform?”
1300 Lunsj
1400 Gruppediskusjoner
1500 Tilbakemelding i plenum
15.30 Presentasjon ved Dr. John Kwadwo Osei-Tutu.
”Cultural diversity in the context of Norway – a future perspective”. (“Kulturelt mangfold på norske arbeidsplasser – et framtidsperspektiv”)
1600 Oppsummering, evaluering og avslutning
1630 Takk for idag

Klikk her for melde deg p!