BILLETTER OG SALGSSTEDER

Flere arrangementer har gratis adang. Det selges eller billetter i døra.
Vi kan ikke garantere at alle får plass – så vær tidlig ute! Se Festival-program for tidspunkter
og priser.

Til Indaba Fagseminar må du registrer deg på i forhånd. Se informasjon i festival-programmet.

Til arrangementene Dida og Gateprofeter Live legges billetter ut til forhåndssalg på billettservice og posten